O nas

Celem Fundacji Odrodzenia, Badań i Rozwoju Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Przemyskiej „STRYWIHOR” jest działalność naukowo-badawcza, edukacyjna i kulturalna oraz działalność w zakresie dobroczynności, a w szczególności: działalność na rzecz promocji nauki i edukacji, propagowanie i wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej. Fundacja jest przede wszystkim zainteresowana odrodzeniem dawnego średniowiecznego ikonopisania z okresu XIV-XVI w., techniki ikonopisania oraz stylistycznej specyfiki poszczególnych ośrodków ikonopisarskich Ziemi Przemyskiej.

Fundacja „STRYWIHOR” założyła Przemyską Szkołę Ikonopisania, w ramach której uczą się studenci, którzy pragną zachować dziedzictwo kulturowe poprzez naśladowanie ikon XIV-XVI w. Przemyska Szkoła Ikonopisania jest w stanie odpowiedzieć na potrzeby osób zaciekawionych zachowaniem swego dziedzictwa i na potrzeby środowiska naukowego co umożliwi odrodzenie i rozwój wyjątkowych lokalnych tradycji artystycznych Ziemi Przemyskiej. Wyjątkową cechą Przemyskiej Szkoły Ikonopisania jest wykorzystywanie w nauczaniu wyłącznie sprawdzonych badań naukowych, dzięki którym możliwe jest precyzyjne naśladowanie wzorców średniowiecznych mistrzów.