Filmy praktyczne

Część 1

Deska i gruntowanie

Wszystkie ikony, również te które tu widzimy, w rzeczywistości składają się z wielu warstw. W serii naszych filmów praktycznych stworzymy ikonę, kolejno omawiając technologię powstania każdej z jej warstw.

Na podobraziu ikonowym, czyli na desce, pierwszą warstwę stanowi warstwa kleju, następnie płótno, warstwy gruntu, po których znaleźć się też może warstwa imprematury, dalej rysunek, warstwa malarska ze złoceniem i na końcu zabiezpieczająca warstwa – warstwa werniksu (ryc. 1).

Część 2

Rysunek i złocenie

Witajcie! W tym odcinku zaczniemy pracę od czyszczenia deski. Niezbędne nam będą woda, gąbka, korki, nóż i papier ścierny.

Czyszczenie podobrazia

Papierem ściernym o gradacji P220 przecieramy większe grudki, które pozostały po gruntowaniu deski.

Aby usunąć taśmę zabezpieczającą, brzegi deski przecieramy wilgotną gąbką. Po chwili delikatnie odrywamy taśmę, starając się nie wyrywać krawędzi gruntu. Gdyby pozostały wystające nici gazy, przecieramy je papierem ściernym, zaginając je w kierunku boków deski. W ten sposób też wygładzamy krawędzie podobrazia.

Część 3

MALARSTWO – zakładanie koloru

Współczesne ikony tworzone są różnymi materiałami, my zaś odtworzymy paletę dawnego mistrza, używając historycznych pigmentów.

Pigmenty które tu widzimy są pochodzenia naturalnego. Ochra angielska, ochra francuska, umbra palona z Cypru, werdigris, czerń kostna, azuryt, siena naturalna, minia, auripigment, biel tytanowa, cynober, złoto mineralne czyli mika i kwarc.

Część 4

MALARSTWO – modelunek do sankiru

Tylko naturalne pigmenty są w stanie stworzyć takie kolory, jakie by nasze oczy postrzegały jednocześnie jako soczyste i delikatne, a także tworzyć przepuszczające światło kolorowe warstwy, idealnie łączące się między sobą. Światło nie tylko przechodzi przez te warstwy, ale i wielokrotnie załamuje się w cząstkach krystalicznych, tworząc efekt głębi obrazu, a także jego wewnętrzny blask.

Chcielibyśmy zachęcić Państwo do korzystania z autentycznych historycznych pigmentów, jako że współczesne pigmenty nie są w stanie zapewnić tak ważnej w ikonie przejrzystości kolorowych warstw. Pomimo że historyczne pigmenty uważane są za drogie, tak naprawdę do pracy potrzebujemy nieduże ich ilości (ryc. 1).

Część 5

MALARSTWO – modelunek sankiru

Witajcie! Jak mówiliśmy w poprzednich filmach nasz sankir jest tworzony przy pomocy optycznego mieszania pigmentów. Warstwę laserunkową sankiru stworzymy drobnoziarnistym malachitem.

Pigment powinien być rzadki, ale przy tym musi zawierać w emulsji lekko widoczne cząstki, które później pozostaną na powierzchni sankiru, tworząc iluzję głębi. Pokrywamy malachitem wszystkie obszary sankiru, oprócz włosów. Po tym jak warstwa pigmentu porządnie wyschnie nanosimy kolejną.

Część 6

Podpisywanie ikony i werniks

Witajcie! Przechodzimy do ostatniego etapu w pisaniu ikony. W tym filmie zrobimy napisy na ikonie. Żeby ułatwić sobie pracę z odtwarzaniem napisów, możecie pobrać ze strony projektu przygotowany wzór.

Najpierw zrobimy opusz, czyli czerwoną ramkę dookoła ikony. Opusz w naszej ikonie jest zrobiony minią. Jak już wiecie, minia jest bardzo trudnym pigmentem do nałożenia, dla lepszej przyczepności można nałożyć kilka warstw ochry albo sieny. Jako pierwszej warstwy użyjemy ochry francuskiej, a następnie będziemy wielokrotnie nakładać minię

Font Resize
Kontrast